Välkommen till Jönköpings Advokatbyrå, en liten advokatbyrå med stora kunskaper.
Är Du tveksam om vilka rättigheter eller skyldigheter Du har i något sammanhang? Behöver Du hjälp med att komma till Din rätt i något avseende? Kontakta oss!

Jkpg-adv-byrå-082

Anders Tolke

Verksam vid byrån sedan 1991, advokat sedan 1994.

Kontoret: 036-19 66 31 Mobil: 070-342 85 20

E-post: anders.tolke@jonkopingsadvokatbyra.se


Jkpg-adv-byrå-083

Bertil Tengberg

Verksam vid byrån sedan 1992, advokat sedan 1995.

Kontoret: 036-196633  Mobil 070-5863445

E-post: bertil.tengberg@jonkopingsadvokatbyra.se