Om byrån

Jönköpings Advokatbyrå fick sitt nuvarande namn 1999. Byrån, som grundades 1971, hette tidigare Allmänna Advokatbyrån i Jönköping.

Vid byrån arbetar två advokater. Våra klienter är privatpersoner och företag, företrädesvis inom Jönköpings kommun. Vi arbetar dock utan geografisk begränsning, med klienter från Kristianstad i söder till Luleå i norr.

Vår målsättning är att ge kompetent och kvalificerad juridisk rådgivning med personlig kontakt och service. Den advokat som uppdraget lämnas till är också den som utför arbetet. Klienten skall därför alltid kunna veta att den advokat han anlitar också är den som är mest insatt i hans ärende.

Jönköpings Advokatbyrå förmedlar rättskydd eller rättshjälp.

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd

Om du anlitar Jönköpings Advokatbyrå som privatperson och blir missnöjd med den tjänst som vi tillhandahållit, ska du kontakta oss för att försöka uppnå en lösning i samförstånd. Om vi inte lyckas hitta en lösning i samförstånd kan du vända sig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd för att få saken prövad. Konsumenttvistnämnden kan nås via sin hemsida
www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden 
eller på adress
Konsumenttvistnämnden, Sveriges advokatsamfund,
Box 27321,
102 54 Stockholm.