Verksamhet

Familje- och arvsrätt

Advokatbyrån är en av de mest anlitade i Jönköpings kommun när det gäller familjerättsliga angelägenheter. Vi har därigenom byggt upp en gedigen erfarenhet och kompetens, och vi följer fortlöpande rättsutvecklingen inom detta område.

Brottmål

Hur skall jag agera om jag fått med polisen att göra? Vilka rättigheter och skyldigheter har jag? Vad får polisen göra, vad händer om jag hamnar inför domstol?
Du kan ha rätt till en offentlig förvarare, d v s en advokat som i första hand bekostas av allmänna medel, vid Din sida

Försäkringsrätt

Jönköpings Advokatbyrå är flitigt anlitad för biträde bl a när det gäller ersättning för personskador. Visste Du att de flesta försäkringsbolag kostnadsfritt ersätter advokathjälp under skaderegleringen för Dig som har skadats i en trafikolycka? Under en personskadereglering kan det nämligen uppkomma en mängd frågor där svaren inte är givna på förhand, och där den skadade kan ha stor hjälp av att ha en erfaren advokat vid sin sida. Hör av Dig om Du vill veta om just Du kan utnyttja denna möjlighet!

Fastighetsrätt

Som privatperson är köp eller försäljning av en fastighet förmodligen den största och viktigaste affär man gör i livet. Vad gäller om säljaren anser att köparen inte fullgjort sina skyldigheter enligt köpeavtalet, eller om köparen anser att fastigheten inte motsvarar hans förväntningar? Reglerna om säljares och köpares ansvar är tyvärr inte alltid lätta att förstå eller tolka. Vi har stor erfarenhet av att biträda vid fastighetsöverlåtelser där det uppstått diskussion eller tvist sedan mäklaren har gjort sitt.

Genom att klargöra de rättsliga förutsättningarna – vilket ofta sker i nära samarbete med teknisk expertis – kan vi många gånger bidra till en lösning genom att förhandla fram en uppgörelse. Om en sådan lösning inte går att uppnå kan det bli nödvändigt att låta domstol avgöra tvisten. Som Din juridiska expert tar vi hand om hela ärendet, vare sig det innebär kontakter med Din motpart eller utförande av talan i domstol.