Välkommen till Jönköpings Advokatbyrå, en liten advokatbyrå med stora kunskaper.
Är Du tveksam om vilka rättigheter eller skyldigheter Du har i något sammanhang? Behöver Du hjälp med att komma till Din rätt i något avseende? Kontakta oss!

Vilka vi är

Vår målsättning är att ge kompetent och kvalificerad juridisk rådgivning med personlig kontakt och service. Den advokat som uppdraget lämnas till är också den som utför arbetet. Klienten skall därför alltid kunna veta att den advokat som anlitats också är den som är mest insatt i ärendet.

Läs mer

Vad vi gör

Vi hanterar: Familje- och arvsrätt, Brottmål, Försäkringsrätt, Fastighetsrätt.

Läs mer

Tag gärna kontakt med oss! Vi är platsen där du kan få svar på dina frågor.
Du kommer alltid att få en personlig kontakt med din advokat som hjälper dig.