Hem

Vilka vi är

Byrån hanterar Familje- och arvsrätt, Brottmål, uppdrag som boutredningsman och bodelningsförrättare, Försäkringsrätt samt Fastighetsrätt.
Vår målsättning är att ge kompetent och kvalificerad juridisk rådgivning med personlig kontakt och service. Den advokat som uppdraget lämnas till är också den som utför arbetet. Klienten skall därför alltid kunna veta att den advokat som anlitats också är den som är mest insatt i ärendet.

Kontakta oss

Är Du tveksam om vilka rättigheter eller skyldigheter Du har i något sammanhang?
Behöver Du hjälp med att komma till Din rätt i något avseende?
Kontakta oss!