Välkommen till Jönköpings Advokatbyrå, en liten advokatbyrå med stora kunskaper.
Är Du tveksam om vilka rättigheter eller skyldigheter Du har i något sammanhang? Behöver Du hjälp med att komma till Din rätt i något avseende? Kontakta oss!

Jönköpings Advokatbyrå fick sitt nuvarande namn 1999. Byrån, som grundades 1971, hette tidigare Allmänna Advokatbyrån i Jönköping.

Vid byrån arbetar tre advokater och en sekreterare. Våra klienter är privatpersoner och företag, företrädesvis inom Jönköpings kommun. Vi arbetar dock utan geografisk begränsning, med klienter från Kristianstad i söder till Luleå i norr.

Vår målsättning är att ge kompetent och kvalificerad juridisk rådgivning med personlig kontakt och service. Den advokat som uppdraget lämnas till är också den som utför arbetet. Klienten skall därför alltid kunna veta att den advokat han anlitar också är den som är mest insatt i hans ärende.

Jönköpings Advokatbyrå förmedlar rättskydd eller rättshjälp.

Jkpg adv byrå 1097